• گاهی به گذشته و روز و شب ِخویش افسوس می خورم
    گاهی به زندگی و کار فکر می کنم با هرنگاه که به دنیای خویش ودوستان بنگرم
    یک رنگی و صداقت و رفافت ِ زلال لازم است

سرزمین من بر تو چه گذشته است

by مجید بهشتی | صدای من

سروده زیبایی از ایرج میرزا در وصف خیانت و جنایت آخوند ها

by مجید بهشتی | شماره 1

سال 1399 خجسته باد بهاریه

by مجید بهشتی

http://www.majid-beheshti.com/wp-content/uploads/2020/03/22.mp4

ترانه تند باد حادثه ها

by خواننده : داریوش دیکلمه : مجید بهشتی

          

© Copyright 2019 Majid Beheshti. All rights reserved.

Privacy Policy | Legal

                

© Copyright 2019 Majid Beheshti. All rights reserved. | Privacy Policy | Legal