انتشارات فیلم وهنر

این انتشارات در سال 1378 باز به همت و تلاش و مدیریت مجید بهشتی راه اندازی شد و با سرمایه شخصی کارش را در جهت اشاعه نشر و چاپ اثار فرهنگی و هنری و ادبی ادامه داد و در حدود سی جلد کتاب را با دست خالی و لی عشق بکار فرهنگی به عرصه نشر کتاب اضافه نمود و عده زیادی از نویسندگان تازه نفس ولی خوش ذوق توانستد اثار خود را در این انتشارات به چاپ رسانند

نمایشنامه مهمانخانه ستاره دریایی

   نوشته مریم نعمت طاووسی

 فیلمنامه غربت

نوشته مجید بهشتی

زنان در دوران بارداری

 

          

© Copyright 2019 Majid Beheshti. All rights reserved.

Privacy Policy | Legal

                

© Copyright 2019 Majid Beheshti. All rights reserved. | Privacy Policy | Legal