فیلم ها

تهیه کنندگی و کارگردانی

“مشتی صالح” شبکه اول؛ ‌‌ ۱۳۶۳

“میم مثل مصرف‌” (کریم اکبری مبارکه,مجید بهشتی ) شبکه١؛ ۱۳۶۴

“آقای همه فن حریف”‌ ‌‌شبکه اول؛ ‌۱۳۶۴-١٣٦٥

 اغر بخیر نوروز ۱۳۶۵

“ریشه در خاک” (ن. افسانه پایدار) شبکه اول؛ ‌١٣٦٦

“آقای دلار” (ن. فرهاد توحیدی) شبکه اول؛ ١٣٦٨

“باغ گیلاس” (علی اکبرمحلوجیان ‌و تیرداد سخایی) قسمت شبکه اول؛ ١٣٧١

” این قافله عمر” (خسرو حکیم رابط) شبکه اول؛ ١٣٧٣

بازی زندگی” (١٠ قسمت ‌ن.حسین کاوه) شبکه اول (توقیف شد)؛ ١٣٧٤

“بافته‌های رنج” (ن.‌ حمید نعمت الهی) تولید:۱۳۷۵

کارگردانی فیلم سینمایی

 “مه بانو(توقیف شد) ١٣٨٠

بازیگری

“میراب” (کریم اکبری مبارکه)؛ ١٣٦١ وروباه مکار”

(کریم اکبری مبارکه)؛ ١٣٦٢

“میم مثل مصرف‌”

“حنایی (کریم اکبری مبارکه,مجید بهشتی) شبکه١؛ ۱۳۶۴

“دیار نفرین شده” (قاسم سیف) شبکه اول؛ ١٣٦٦

          

© Copyright 2019 Majid Beheshti. All rights reserved.

Privacy Policy | Legal

                

© Copyright 2019 Majid Beheshti. All rights reserved. | Privacy Policy | Legal