ماهنامه سینمایی فیلم وهنر

 ماهنامه سینمایی فیلم وهنر در سال 1376 به صاحب امتیازی مجید بهشتی اجازه انتشار گرفت و از همان سال بطور مستمر با کادری از جوانان مجرب و خوش فکر سینمایی و هنری و ادبی ایران شروع به فعالیت کرد و هر ماه این مجله با تلاش و پشتکار این جوانان علاقه مند به نشر اثار سینمایی و هنری بدون کمک گرفتن از ارگان یا سازمان دولتی بطور مستقل کار کرد و در تهیه خبر  کوشا بود

نقد اثار سینمایی و هنری ، معرفی وبررسی آثار هنرمندان  ایران و جهان  از مهمترین کار های متفاوت این ماهنامه سینمایی بود . مجله به همت نویسندگان جوان و خوش ذوق تا سال 1384 دوام  اورده و با همه سختی ها و نامهربانی ها توانست در این عرصه فعالیت نمایئد  و همان سال از نف افتاد و انتشار ان متوقف گرد

          

© Copyright 2019 Majid Beheshti. All rights reserved.

Privacy Policy | Legal

                

© Copyright 2019 Majid Beheshti. All rights reserved. | Privacy Policy | Legal