فیلم ها

فیلم ها

انتشارات فیلمنامه فیلم ها نمایش ها ماهنامه فیلمنامه فیلم ها تهیه کنندگی و کارگردانی “مشتی صالح” شبکه اول؛ ‌‌ ۱۳۶۳ “میم مثل مصرف‌” (کریم اکبری مبارکه,مجید بهشتی ) شبکه١؛ ۱۳۶۴ “آقای همه فن حریف”‌ ‌‌شبکه اول؛ ‌۱۳۶۴-١٣٦٥  اغر بخیر نوروز...

          

© Copyright 2019 Majid Beheshti. All rights reserved.

Privacy Policy | Legal

                

© Copyright 2019 Majid Beheshti. All rights reserved. | Privacy Policy | Legal