ماهنامه

ماهنامه

انتشارات فیلمنامه فیلم ها نمایش ها ماهنامه فیلمنامه ماهنامه سینمایی فیلم وهنر  ماهنامه سینمایی فیلم وهنر در سال 1376 به صاحب امتیازی مجید بهشتی اجازه انتشار گرفت و از همان سال بطور مستمر با کادری از جوانان مجرب و خوش فکر سینمایی و هنری و ادبی ایران شروع به فعالیت کرد...

          

© Copyright 2019 Majid Beheshti. All rights reserved.

Privacy Policy | Legal

                

© Copyright 2019 Majid Beheshti. All rights reserved. | Privacy Policy | Legal